top of page
IMG_5215.jpg

תערוכות

מרכז איי-קאט גאה לשמש גם כמקום מפגש תרבותי עבור הקהילה המשותפת. במסגרת זו מתקיימות בחלל התצוגה במרכז תערוכות מתחלפות של אומנים ערבים ויהודים, ושל התלמידים הלומדים כאן.

bottom of page