top of page
pict-youth_23.jpg

טכנולוגיה ותרבות מאפשרות לחלקים השונים בחברה הישראלית להיפגש, והדבר מתרחש במרכז איי-קאט גם באמצעות פעילות קהילתית-תרבותית. אנו מעניקים לנשים במה ליצירה והזדמנות לעצמאות כלכלית, כשאנו מקיימים ירידי תעסוקה וירידי אמנות שבהם מתארחות אמניות ערביות ויהודיות, ותיקות ועולות חדשות, המציעות את עבודותיהן למכירה.  

במסגרת חיפושינו הקבוע אחר רעיונות חדשים ויזמוּיות שיסייעו לקידום החברה המשותפת בגליל, אנו מארחים במרכז איי-קאט האקתונים שונים. בנוסף, מרכז איי-קאט פתוח בשעות אחר הצהריים לבני נוער מהאזור, המגיעים למפגש חברתי שכולל השתתפות בקורסים, משחקי חברה וצפייה בסרטים. שגרירי מרכז איי-קאט לוקחים חלק בפעילויות התנדבותיות עבור הקהילה.

bottom of page