בעיתונות A-CAT

בלינקר
(גליל מערבי, קריות, חדרה, זיכרון יעקב, נתניה, עפולה):

13/6/2019: פתיחת התערוכה של איתן הורביץ

עכונט (דף פייסבוק)

9/6/2019: על התערוכה של איתן הורביץ

רח׳ העמל 4, ת.ד. 2048 עכו 2451808  |  شارع هعمال 4 ص.ب 2048,عكا 241808  |  Ha-Amal 4 st., P.O.Box 2048, Akko 2451808

      www.acatcenter.org | acat@acatcenter.org |   04-6803315       054-9857919  |  04-6803333

@ All rights belong to A-CAT 2019