הכשרה מקצועית למחוסרי עבודה

התאמנו את תוכניותינו למשבר הפוקד את שוק העבודה ואנו מפנים את מירב תשומת הלב להכשרות המקצועיות למבוגרים, במטרה לייצר הזדמנויות תעסוקה ופרנסה. אל הקורסים הקיימים הוספנו קורסים חדשים – בין השאר מנעולנות ופדיקור - ואנו מעמידים אותם לרשות כל תושבי הגליל במחיר מסובסד של 500 ₪ בלבד. ישובים רבים בצפון כבר רקמו אתנו שיתופי פעולה לטובת תושביהם, והם מפנים אלינו את המתעניינים בהכשרות. בעקבות הגדלת היקף העבודה שינינו אף את אסטרטגיית שיווק הקורסים, והיא פונה היום במגוון ערוצי פרסום אל קהל רחב.


בדיקת הכשרות מקצועיות מול מפעלים

יצרנו קשר עם תעשיות מקומיות כדי למפות הזדמנויות תעסוקה, להתאים את ההכשרות שלנו לצרכיהן ולהתמקד במשרות מבוקשות על ידן. אחת המסקנות היא שמגוון התוכניות המקצועיות הנוכחיות שלנו בענף היופי, הטכנולוגיה והתעשייה רלוונטי מתמיד.

 

מרכז אֵיי-קאט הקים פורום לחיזוק התיירנים בצפון

הפורום נועד ליזמים בתחום התיירות בעכו ובגליל, וסיפק מפגשי זום עם הנחיות מקצועיות במטרה לחשוב ביחד על דרכים להתמודד עם קשיי משבר הקורונה ולהעלות רעיונות שיזניקו את עסקי התיירות. הקבוצה דנה בשיתופי פעולה ובהקמת רשת עסקית בענף התיירות המתאושש, כדי לשדרג את העבודה ולייצר ביחד הזדמנויות לחיזוק הגליל המערבי.

רח׳ העמל 4, ת.ד. 2048 עכו 2451808  |  شارع هعمال 4 ص.ب 2048,عكا 241808  |  Ha-Amal 4 st., P.O.Box 2048, Akko 2451808

      www.acatcenter.org | acat@acatcenter.org |   04-6803315       054-9857919  |  04-6803333

@ All rights belong to A-CAT 2019