newsletter22.jpg

הכשרה מקצועית למחוסרי עבודה

התאמנו את תוכניותינו למשבר הפוקד את שוק העבודה ואנו מפנים את מירב תשומת הלב להכשרות המקצועיות למבוגרים, במטרה לייצר הזדמנויות תעסוקה ופרנסה. אל הקורסים הקיימים הוספנו קורסים חדשים – בין השאר מנעולנות ופדיקור - ואנו מעמידים אותם לרשות כל תושבי הגליל במחיר מסובסד של 500 ₪ בלבד. ישובים רבים בצפון כבר רקמו אתנו שיתופי פעולה לטובת תושביהם, והם מפנים אלינו את המתעניינים בהכשרות. בעקבות הגדלת היקף העבודה שינינו אף את אסטרטגיית שיווק הקורסים, והיא פונה היום במגוון ערוצי פרסום אל קהל רחב.


בדיקת הכשרות מקצועיות מול מפעלים

יצרנו קשר עם תעשיות מקומיות כדי למפות הזדמנויות תעסוקה, להתאים את ההכשרות שלנו לצרכיהן ולהתמקד במשרות מבוקשות על ידן. אחת המסקנות היא שמגוון התוכניות המקצועיות הנוכחיות שלנו בענף היופי, הטכנולוגיה והתעשייה רלוונטי מתמיד.

 

מרכז אֵיי-קאט הקים פורום לחיזוק התיירנים בצפון

הפורום נועד ליזמים בתחום התיירות בעכו ובגליל, וסיפק מפגשי זום עם הנחיות מקצועיות במטרה לחשוב ביחד על דרכים להתמודד עם קשיי משבר הקורונה ולהעלות רעיונות שיזניקו את עסקי התיירות. הקבוצה דנה בשיתופי פעולה ובהקמת רשת עסקית בענף התיירות המתאושש, כדי לשדרג את העבודה ולייצר ביחד הזדמנויות לחיזוק הגליל המערבי.

הכשרה מקצועית באיי-קאט