מרכז איי-קאט קיבל חשיפה בתוכנית i24news המשודרת בארה"ב ובאירופה

בראיון אולפן סיפר מנכ"ל איי-קאט, נעים עביד, על הפעילות הנעשית לחיזוק בני נוער יהודים וערבים בפריפריה, הבונים גשרים באמצעות שפה בינלאומית של אומנות וטכנולוגיה ופועלים לטובת הקהילה.

רח׳ העמל 4, ת.ד. 2048 עכו 2451808  |  شارع هعمال 4 ص.ب 2048,عكا 241808  |  Ha-Amal 4 st., P.O.Box 2048, Akko 2451808

      www.acatcenter.org | acat@acatcenter.org |   04-6803315       054-9857919  |  04-6803333

@ All rights belong to A-CAT 2019