newsletter22.jpg

מרכז אֵיי-קאט השתתף בוועידת אייפאק בוושינגטון

הוועידה היא המפגש הלאומי הבולט של אלה העוסקים בקשרי ארה"ב-ישראל, ומעורבות מרכז אֵיי-קאט ממוקדת בהיבטיה החברתיים. בהפקת ענק מרשימה של כ-18,000 פעילים ובהם אנשי קונגרס ומדינאים, הציגו אנשי אֵיי-קאט את חזון המרכז ואת הפעילות הענפה הנעשית בעכו, קיבלו תשומת לב מרובה ויצרו קשרים לשיתופי פעולה עתידיים.

 פעילות אֵיי-קאט והשפעתה על החיים המשותפים בישראל הוצגה בסרט שהוקרן על הבמה המרכזית, בהשתתפות בפאנלים, ובדוכן מאובזר ואינטראקטיבי שהצוות הפעיל, עם משקפות של מציאות מדומה ועם מסכים שעליהם הוקרנו תמונות וסרטונים.