מרכז אֵיי-קאט השתתף בוועידת אייפאק בוושינגטון

הוועידה היא המפגש הלאומי הבולט של אלה העוסקים בקשרי ארה"ב-ישראל, ומעורבות מרכז אֵיי-קאט ממוקדת בהיבטיה החברתיים. בהפקת ענק מרשימה של כ-18,000 פעילים ובהם אנשי קונגרס ומדינאים, הציגו אנשי אֵיי-קאט את חזון המרכז ואת הפעילות הענפה הנעשית בעכו, קיבלו תשומת לב מרובה ויצרו קשרים לשיתופי פעולה עתידיים.

 פעילות אֵיי-קאט והשפעתה על החיים המשותפים בישראל הוצגה בסרט שהוקרן על הבמה המרכזית, בהשתתפות בפאנלים, ובדוכן מאובזר ואינטראקטיבי שהצוות הפעיל, עם משקפות של מציאות מדומה ועם מסכים שעליהם הוקרנו תמונות וסרטונים.
 

רח׳ העמל 4, ת.ד. 2048 עכו 2451808  |  شارع هعمال 4 ص.ب 2048,عكا 241808  |  Ha-Amal 4 st., P.O.Box 2048, Akko 2451808

      www.acatcenter.org | acat@acatcenter.org |   04-6803315       054-9857919  |  04-6803333

@ All rights belong to A-CAT 2019