פאנל "שילובים" של מרכז אֵיי-קאט התקיים כחלק מאירועי הזמרייה בעכו

האירוע התקיים במרכז לתיאטרון עכו בערב הפתיחה של הזמרייה, לזכרו של יוסי פיטוסי, וכלל פאנל שעסק בחיים המשותפים. זוהיר בהלול הנחה את הדיון, שעסק בנושאים כמו חיבור הטכנולוגיה אל האמנות ותרומתם לדו שיח בין התרבויות בארץ, כוחו של הפרט מול הממסד, ודור מנהיגי העתיד שצומח במרכז אֵיי-קאט. הדיון המרתק היה הראשון בסדרת מפגשים שיתקיימו מעתה בכל שנה בזמריה.

ידיעות נוספות:

רח׳ העמל 4, ת.ד. 2048 עכו 2451808  |  شارع هعمال 4 ص.ب 2048,عكا 241808  |  Ha-Amal 4 st., P.O.Box 2048, Akko 2451808

      www.acatcenter.org | acat@acatcenter.org |   04-6803315       054-9857919  |  04-6803333

@ All rights belong to A-CAT 2019