מפגש מנהיגי דת התקיים במרכז איי-קאט

הפעילות המתקיימת במרכז אֵיי-קאט נושאת אופי רב תרבותי ובין דתי, ובמסגרת זו קיימנו רב שיח בין אנשי דת מאזור הצפון. האב פילאטיוס - כומר הכנסייה האורתודוכסית, השייח' סמיר עאסי – לשעבר האימאם של מסגד אל ג'זאר בעכו, וכרמל אִירָנְדוּסְט - סגנית המזכיר הכללי של הקהילה הבהאית הבינלאומית, שוחחו על בימת האודיטוריום שלנו על השונה והדומה בין בני הדתות השונות, על הקִרבה והריחוק ביניהם ועל הדוגמה המאחדת שעכו מבקשת לייצא אל העולם כולו. הרב ישר, שהיה אמור לקחת חלק באירוע, נעדר מסיבות אישיות. על רקע מורכבות החיים במדינת ישראל, אנו מאמינים כי שיח בין דתי פעיל ומתמשך הוא מפתח להיכרות ולשינוי תודעה, ואלה עשויים לקדם שינוי חברתי במדינת ישראל.    

ידיעות נוספות:

רח׳ העמל 4, ת.ד. 2048 עכו 2451808  |  شارع هعمال 4 ص.ب 2048,عكا 241808  |  Ha-Amal 4 st., P.O.Box 2048, Akko 2451808

      www.acatcenter.org | acat@acatcenter.org |   04-6803315       054-9857919  |  04-6803333

@ All rights belong to A-CAT 2019