בעיתונות A-CAT
A-CAT In the media  اَ-كات في العناوين والصحافة 
Yediot Akko (Akko news) 18.9.2020
Yediot Akko (Akko news) 18.9.2020

Local newspaper
Local newspaper

A-la-kfar (Village style)
A-la-kfar (Village style)

Yediot Akko (Akko news) 18.9.2020
Yediot Akko (Akko news) 18.9.2020

1/16