שגרירי מרכז אֵיי-קאט: הדור החדש של המנהיגות הצעירה

ידיעות נוספות:

25 בני נוער יהודים וערבים החלו מסלול משותף כשגרירים בתוכנית הייחודית "קדימה בכל הכוח", המאתרת את מנהיגות דור העתיד. במרחבי לימוד חדשניים שהוכנו עבורם באֵיי-קאט  ובעזרת ציוד מתקדם, התלמידים מצלמים ועורכים סרטים קצרים, מתכננים מודלים ומדפיסים אותם במדפסות תלת ממד, מצלמים במצלמות סטילס ומציגים בתערוכות, ומשתתפים בסדנאות ניהול קונפליקטים. במהלך העבודה התגבשה קבוצה ערכית של שגרירים, המגייסים לפעילות תלמידים נוספים ויוצרים מעגלי השפעה על סביבתם.
 

הפעילות נוצרה באֵיי-קאט במיוחד לתכנית הממומנת על ידי USAID, הסוכנות האמריקאית לפיתוח בינלאומי. חשיבותה היא בהיכרות הנוצרת בין בני נוער משני המגזרים ובהפנמת אפשרות של דו שיח תרבותי, ועל ידי כך בהכנה לקונפליקט האפשרי הבא במדינת ישראל.

רח׳ העמל 4, ת.ד. 2048 עכו 2451808  |  شارع هعمال 4 ص.ب 2048,عكا 241808  |  Ha-Amal 4 st., P.O.Box 2048, Akko 2451808

      www.acatcenter.org | acat@acatcenter.org |   04-6803315       054-9857919  |  04-6803333

@ All rights belong to A-CAT 2019